Hoppa till huvudinnehållet
pexels-anete-lusina-5723267

Mäns våld mot kvinnor – tecken på ett icke jämställt samhälle

Varje år dödas i genomsnitt 14 kvinnor i Sverige enligt BRÅ av sin partner eller av en familjemedlem.

Detta är ett oerhört stort samhällsproblem då kvinnor dagligen får utstå psykisk och fysisk misshandel, kränkningar, hot och sexuella trakasserier. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta tecknet på ett icke jämställt samhälle och är ett djupt rotat problem. Jämställdheten måste öka genom att kvinnor förväntas ha samma möjligheter som män att kunna arbeta.  Men också att som kvinna kunna försörja sig själv och kunna styra över sitt egna liv.

pexels-anete-lusina-5723196

Nytt EU-direktiv för att förebygga mäns våld mot kvinnor

Just nu finns det inget EU-direktiv som tar upp mäns våld mot kvinnor, men i december 2021 tog EU-kommissionen fram ett nytt förslag. Förslaget är ett åtgärdsprogram , ge starkare skydd, förbättra kunskapen och innehåller även metoder för att stoppa våldet. Ett EU-direktiv sätter upp mål som alla medlemsländer ska uppnå och där varje land själv bestämmer hur de ska gå tillväga.

Strategin ska tillämpa områden som fysisk och psykisk misshandel, hot och sexuellt våld. Men även hedersrelaterat våld och förtryck som innefattar tvångsäktenskap och könsstympning. Strategin innefattar också prostitution, människohandel och utnyttjandet av kvinnor och flickor. Den ska också förebygga kommersialisering och framställningen av det kvinnliga könet. Det är ofta underordnade männen, i till exempel reklamfilmer och pornografiskt material.

pexels-anete-lusina-5723268

Mänskliga rättigheter

UNESCO är en organisation för utbildning, vetenskap och kultur. De uppskattar att ungefär 1 av 10 afrikanska flickor missar sina lektioner i skolan på grund av mensen.  I Etiopien är mer än hälften av alla flickor som går i skolan tvingade till att stanna hemma varje månad på grund av menstruation.

Liknande situationer som dessa finns i ett flertal länder.

Påföljden av detta kan bli så illa att flickorna hamnar efter i skolan och till slut hoppar av helt från sin utbildning. En viktig grundläggande åtgärd för ett mer jämställt samhälle är att se just till kvinnornas behov. Det är inget snabbfixat problem.

pexels-anete-lusina-5723260

Mänskliga rättigheter

Genom att uppmärksamma dessa kvinnor och flickor erbjuder vi på Herbox därför skolor, verksamheter och arbetsplatser att hoppa på tåget till en mer jämställd vardag. Detta genom att tillgängliggöra gratis mensskydd på offentliga toaletter. Det ger kvinnor och flickor framförallt en trygghet. Att inte behöva gå hem ifall man glömt att ta med sig eget mensskydd. Men också för att vi tycker att det 2022 är en självklarhet att kunna erbjuda detta till sina kvinnliga elever och medarbetare. För ökad jämställdhet i samhället.

 

Vill ni också vara med på förändringen att bidra till en mer jämställd miljö?

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.