Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet lokal produktion

Lokal produktion

Vårt huvudkontor och hjärta utgår från Göteborg, och även här i närområdet produceras alla våra dispensers. Vi är väldigt stolta över att ha en lokal produktion där vi har full insyn i hela tillverkningsprocessen där vi på närhåll kan se hur de revolutionerande automaterna som förändrar världen, sakta men säkert kommer till liv. Vi har också ett cirkulärt förhållningssätt där behållare som av någon anledning gått sönder eller inte längre ska användas, tar vi tillbaka för att kunna återanvända så mycket som möjligt av materialet.

hållbart

FN:s hållbarhetsmål

Vi arbetar aktivt för ett bättre samhälle och är med och verkar för FN:s hållbarhetsmål nr 3 & 5.


Mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Mål nr 5 – Jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Herbox erbjuder 100% ekologiska mensskydd – Vad är det egentligen? 

Är det bättre? För vem? Vad krävs för att bomullen ska få kallas ekologisk?

Bomull är inte av naturen så kritvitt som vi skulle vilja föreställa oss. För att göra bomull fritt från allt du kan hitta på ett fält – insekter, smuts – måste den behandlas på något sätt. För varje kilo bomull behövs också 10 000 liter vatten. Vatten måste fortfarande användas för att bomullsplantan ska växa men istället för att överanvända grundvatten ser ekologisk odling i många fall till att vara sparsamma och återanvända regnvatten till odlingarna.

Ekologisk bomull måste certifieras för att få lov att kallas så. Den ska då vara tillverkad helt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödslingsmedel. Marken där bomullen odlas måste varit fri från kemikalier i minst tre år. Att välja giftfri bomull visar att du inte bara har omtanke för Moder jord och dina medmänniskor utan även dig själv genom att inte utsätta din kropp för giftiga kemikalier.

Varje kund gör skillnad. Vi skänker 1% av vinsten till Kvinna till Kvinna.

Tillsammans för kvinnors rättigheter

Herbox vill skapa förändring och bidra till en positiv samhällsförändring, inte bara i Sverige, utan i världen. Vi vill vara en del av jämställdhetsarbetet och aktivt stödja initiativ som hjälper och stärker kvinnor.

Därför har vi valt att skänka 1% av vår vinst till kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna. Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med 140 partnerorganisationer i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt.

Varför ge stöd till kvinnor?

Att ge stöd till kvinnor är ett smart sätt att bidra till hållbar utveckling. Fattigdom, konflikter och naturkatastrofer drabbar hela samhällen. Kvinnor drabbas hårt eftersom de möter diskriminering och har mindre makt och inflytande i samhället. När kvinnor får utbildning och makt över sina liv skapar de ofta en bättre framtid även för sina barn. Det ger långsiktiga effekter i hela samhället.

Pengarna når fram!

Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll och 93 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är också medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.