Hoppa till huvudinnehållet

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Herbox (”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, använder och skyddar personuppgifter som vi kan komma att behandla när du använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

1. Insamling av personuppgifter Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig när du använder våra tjänster, exempelvis när du registrerar dig för ett konto, gör en beställning, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i en undersökning eller tävling. De personuppgifter vi kan komma att samla in inkluderar namn, kontaktinformation (såsom e-postadress och telefonnummer), betalningsinformation och annan information som du frivilligt tillhandahåller. 

 

2. Användning av personuppgifter Vi använder de insamlade personuppgifterna för att tillhandahålla våra tjänster till dig, administrera ditt konto, bearbeta beställningar, kommunicera med dig, skicka marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster (om du har gett ditt samtycke), förbättra våra tjänster och upprätthålla säkerheten för vår webbplats och system. 

 

3. Delning av personuppgifter Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter i syfte att tillhandahålla våra tjänster. Dessa tredje parter kan omfatta betalningsleverantörer, fraktbolag och andra serviceleverantörer som assisterar oss i vår verksamhet. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredje parter skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 

4. Laglig grund för behandling: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande lagliga grunder: Den svenska dataskyddslagen (GDPR). Vi säkerställer att den valda lagliga grunden är i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

  

5. Cookies och spårningsteknik: Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och för att samla in viss information om dig. En separat cookiepolicy finns tillgänglig som beskriver vilka typer av cookies och spårningstekniker vi använder, deras syfte och hur du kan hantera dem. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies och spårningsteknik. 

 

6. Dataskydd och säkerhet Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Vi strävar efter att endast behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy, eller enligt kraven i tillämplig lagstiftning. 

 

7. Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig: Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på följande kontaktuppgifter: linn@herbox.se 

 

8. Dina rättigheter Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter. Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandlingen. Om du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller bekymmer angående vår behandling av dina personuppgifter. 

 

9. Ändringar av personuppgiftspolicyn Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar i policyn kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. 

 

Om du har några frågor eller funderingar angående vår personuppgiftspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på vår webbplats.