Hoppa till huvudinnehållet

Internationella kvinnodagen är en dag för att belysa kvinnors framgångar och prestationer som gjorts för att uppnå
jämställdhet, en dag att erkänna viktiga framsteg som tagits. Men det är också ett tillfälle att påminna oss om de
utmaningar och hinder som fortfarande finns att arbeta med för att nå fullständig jämställdhet.

I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om internationella kvinnodagen dess olika teman.

 

Internationella kvinnodagen är för alla,
inte bara kvinnor

En fråga vi ofta får i samband med kvinnodagen är om den bara är för kvinnor, svaret är: absolut inte!
Tvärtom uppmanar vi alla att vara med när vi lyfter, firar och hyllar modiga kvinnor.
Jämställdhetsfrågan är en fråga alla behöver engagera sig i och arbeta aktivt för.

För att utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning behöver alla dra sitt strå till stacken och
uppmärksamma de ojämlikheter som finns i dagens samhälle. Ju fler vi är som engagerar
oss och driver arbetet framåt, desto snabbare kommer vi också att nå målet om en
jämställd värld.

Vad ska man säga på internationella kvinnodagen?

Ska man säga grattis? Eller är det fel uttryck? Det är varje år ett debatterat dilemma,
om “grattis!” verkligen är passande.

Gratuleras det till att det fortfarande inte är jämställt? Grattis att över 118 miljoner flickor
runt om i världen inte får gå i skolan? Eller Grattis för att 500 miljoner människor inte har råd med
grundläggande mensskydd och hygieniska badrums faciliteter?

I den kontexten blir det fel, för självklart är det inget att gratulera kvinnor för den 8:e mars.
Däremot kan vi gratulera kvinnorna för de fantastiska framsteg vi gör och för alla
framgångar som arbetet lett till.

Viktiga milstolpar i jämställdhetskampen

Jämställdhetsarbetet är ett arbete som pågått i flera decennier och även om vi har en lång bit
kvar att gå finns det flera stora förändringar som lett oss hit vi är idag:

Kvinnor och män som gemensamt går i ett demonstrationståg med en skylt med texten "Time for change".

Kvinnor fick rösträtt i Sverige

Vet ni att vi bara haft lite mer än 100 års rösträtt? Redan 1884 lades det fram en motion för kvinnlig rösträtt, som röstades ner 53 mot 44 röster. Det var inte förrän 1919 som lagförslaget gick igenom och 1921 blev det första gången för kvinnor i Sverige att rösta.

Kvinnan blev sin egen förmyndare

År 1863 blev en ogift kvinna sin egen juridiska förmyndare, vid 25 års ålder. Vilket var ett viktigt steg mot jämställdhet och kvinnans egna självständighet.

1858 kunde en ogift kvinna bli myndig efter ett domstolsbeslut, om hon gifte sig blev hon återigen omyndig. Det är helt ofattbart att kvinnor innan dess ägdes av en man! Hur sjukt är det inte att det fortfarande finns länder i världen där sådana lagar fortfarande existerar?

Foto på en trosa som ligger på golvet med en binda i. Bindan har mens i sig.

Första studien med riktigt blod för mensskydd

Tror det eller ej, det är sant. I en studie som publicerades i början av augusti 2023 och gjordes av BMJ Sexual & Reproductive Health, var den första gången man gjorde forskning på mensskydds absorptionsförmåga där de använde människoblod.

I tidigare forskning är det vanligast att man använt saltlösning av olika slag, trots att mens har en tjockare konsistens och innehåller blodkroppar och endometrievävnad, vilket är faktorer som påverkar absorptionsförmåga.

Dessa tre händelser och många fler har varit positiva i kampen för jämställdhet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Vad finns det för utmaningar idag?

Utmaningarna idag är många men något som är väldigt aktuellt idag är löneklyftorna,
tabun kring mens och brist på kvinnor i ledande positioner.

Samma prestation, samma belöning

Vi kan inte längre blunda för den orättvisa som råder när det kommer till lönesättning.
Statistik från SCB 2022, visar på att kvinnor i genomsnitt tjänar 10% mindre än män.
Självklart finns det många faktorer som spelar roll som yrke, utbildningsnivå,
män och kvinnor arbetar i olika delar av arbetsmarknaden.

Statistiska metoder som tar hänsyn till bland annat yrke, utbildningsnivå m.m.
visar ändå på att det finns en löneskillnad på 5% när alla dessa faktorer
är eliminerade. Det finns inte något som tyder på en annan förklaring än kön.

Så om vi presterar lika, i samma yrke med samma utbildningsnivå,
varför ska vi då belönas olika? Det korta svaret är – det ska vi inte!

 

Tabun kring mens

Tabun kring mens har existerat så länge man kan minnas och det är hög tid att vi
förändrar detta. När vi pratar öppet och ärligt om mens kan vi bryta ner de gamla
murarna av skam och stigma som har omgett det i århundraden.

Mens är något naturligt som påverkar hälften av världens befolkning och där
behöver vi gemensamt ta ansvar i att neutralisera och normalisera ämnet. Ett steg
är att börja skapa miljöer där mensskydd finns tillgängligt, för att alla ska kunna
känna sig bekväma och respekterade.

Sju affärskvinnor kvinnor som sitter runt ett bord i ett konferensrum. De har ett affärsmöte.

Kvinnor i ledande positioner

Det är hög tid att bryta glastaket och ge plats åt fler kvinnor i ledande positioner. Vi behöver fler kvinnliga ledare som kan inspirera och driva förändring.

En viktig del är att öppna upp möjligheterna som finns att klättra i företagen så att kvinnor kan få chansen att ha ledande roller. Det handlar inte bara om att riva glastaket utan också om att vara medveten om förlegade fördomar och erkänna kvinnors kompetens. Verksamheter behöver bygga en kultur där alla kan utvecklas och nå sin fulla potential.

Teman för internationella kvinnodagen

Varje år väljs ett tema för året, teman för internationella kvinnodagen väljs för att fokusera uppmärksamheten
på specifika områden som behöver förbättring. 

Temat varierar från år till år beroende på aktuella frågor, utmaningar och framsteg inom jämställdhet.
Genom att ha ett specifikt tema varje år kan Internationella kvinnodagen fungera som en plattform för att sprida
medvetenhet, stöd och främja åtgärder för att adressera specifika utmaningar som kvinnor står inför. 

2024 års tema – #Inspire inclusion

Årets tema för internationella kvinnodagen 2024 är ”Inspire inclusion”. På International Women’s Days hemsida skriver de “När kvinnor själva inspireras att inkluderas finns det en känsla av tillhörighet, relevans och egenmakt.” Att verkligen inkludera kvinnor innebär att öppet omfamna mångfald av etnicitet, ålder, förmåga, tro, kroppsuppfattning och hur det identifierar sig.

Alla överallt kan inspirera till inkludering! Organisationer, grupper, och individer över hela världen spelar viktiga roller – i samhället, på jobbet, i hemmet, idrottsföreningar och skolan.

Tidigare teman för internationella kvinnodagen:

2023: Embrace Equality

2023 handlade temat om att omfamna och främja jämlikhet i alla dess former. Genom att omfamna
principen om lika värde för alla, kunde människor arbeta tillsammans för att skapa en mer
inkluderande och rättvis värld.

2022: Break the Bias

Fokuset på temat var att bryta ned och övervinna fördomar och könsbundna stereotyper.
Budskapet var att genom att erkänna och bekämpa fördomar kunde samhället gå mot
en mer rättvis och jämlik framtid.

2021: Choose to Challenge

Fokuset handlade om att inspirera till att utmana och ifrågasätta könsstereotyper och
fördomar. Genom att välja att utmana ojämlikhet kan människor bidra till att främja
förändring och jämställdhet.

2020: Each for Equal

Temat för året var att betona vikten av att sträva mot jämlikhet och lika möjligheter
för alla. Budskapet med temat var att varje individ, oavsett kön, kan spela roll i att
skapa en mer jämställd värld.

2019: Balance for Better

Temat uppmuntrade till att sträva efter jämställdhet och balans mellan könen över
hela världen, med syfte att skapa ett mer rättvist och inkluderande samhälle.

Varför den 8e mars blev den internationella kvinnodagen

Det är en rad händelser som ledde till att 8:e mars blev datumet för internationella kvinnodagen.
Resan började med ett initiativ från amerikanska socialistpartiet år 1909, att fira en
nationell kvinnodag.

En kvinnokonferens år 1910, föreslog att hedra kvinnorörelsen och främja kampen för kvinnors
rösträtt (tack för det!) genom att ha en internationell kvinnodag som var ett initiativ från den
välkända kommunisten Clara Zetkin.

Den första internationella kvinnodagen hade endast fyra länder deltagande år 1911,
men samlade över en miljon människor. 1921 bestämde man att byta dag till 8 mars
för att hedra minnet av händelserna under februarirevolutionen i Ryssland.

Det var inte förrän 1945 det fastslogs att jämställdhet mellan kvinnor och män
var en grundläggande mänsklig rättighet. Kan ni fatta att vi haft första
OCH andra världskriget innan jämställdhet var en grundläggande mänsklig rättighet?
Det skulle ta ytterligare TRETTIOTRE år innan internationella kvinnodagen var
med på FNs lista med högtidsdagar.

Finns det fortfarande ett behov av att fira internationella kvinnodagen?

JA, det finns fortfarande ett behov. Enligt World Economic Forum kommer ingen av oss att få uppleva jämställdhet under
vår livstid och sannolikt inte heller våra barn. Det är inte förrän över ett sekel senare som könsjämställdhet förväntas att uppnås.

Så på internationella kvinnodagen – låt oss inte bara fira, utan också fortsätta att kämpa för en värld där kvinnor
är fullt respekterade, jämställda och fria att följa sina drömmar och mål. Det är en dag
att hedra, reflektera och agera för en bättre framtid för alla kvinnor runt om i världen.

Låt oss vara banbrytande, nytänkande och modiga i vårt
engagemang för jämställdhet och förändring!

Vi vill även passa på att tacka alla fantastiska initiativtagare som varje
dag kämpar och driver på förändringsarbetet.

Fortsätt kämpa – tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!