Hoppa till huvudinnehållet

Mensskydd i skolan

– för en tryggare skolgång

Välkomna till en framtid där skolor inte bara främjar kunskap och framsteg, utan också tar hand om varje aspekt av elevernas välmående. Hjälp oss att förändra skolmiljön, ett mensskydd i taget!

 

I skolmiljön är det betydelsefullt att erbjuda kostnadsfria mensskydd och skapa en inkluderande atmosfär.

Frånvaro på grund av mens påverkar närvaro, inlärning och ökar kostnaderna för skolan. Genom att tillhandahålla mensskydd i skolan minskar man utgifterna samtidigt som man visar omtanke om elevernas välbefinnande. Denna insats främjar även en progressiv skolkultur som värdesätter jämställdhet och personlig utveckling.

 

Problemen relaterade till mens i skolan är påtagliga:

Stress och oro påverkar elevernas prestation, medan bristen på mensskydd kan leda till missade skoltimmar och besvär. Vissa elever kan inte betala för nödvändiga mensprodukter och ämnet omges av tabun och stigma. Det är hög tid att tillsammans skapa en miljö där dessa problem aktivt bemöts för att eleverna ska kunna trivas och lära sig på bästa sätt. Låt oss skapa en mer inkluderande och välfungerande skolmiljö som gynnar alla.

Utforska fördelarna med skräddarsydda mensskyddsdispensrar!

Vilken typ av dispenser passar bäst på er skola? Önskar ni en dispenser för tamponger i två olika storlekar? Kanske föredrar ni en kombinerad lösning med både tamponger och bindor? Eller är det bindor och trosskydd? Valet är ert!

Vi förstår vikten av att anpassa abonnemanget efter individuella preferenser, och därför ger vi er möjligheten att välja precis vad som fungerar bäst för er.

Kontakta oss för mer information och ett förslag på en skräddarsydd offert.

Agera idag för en mer jämställd skola

Hur Herbox mensskydd förbättrar skolbesöket

We got your back!


Optimera skolmiljön med våra teknikfria automater som erbjuder ekologiska mensskydd. Med inbyggt tidslås för minimering av svinn och tillverkning i Sverige, garanterar vi hållbarhet och kvalitet. Lösningen eliminerar hinder kopplade till mensrelaterade problem, skapar en bekväm miljö och visar omtanke både för elever och miljön. Vi möjliggör en mer jämställd skolgång genom att tillhandahålla kostnadsfria mensskydd, vilket ger elever trygghet oavsett dag i månaden. Vårt initiativ strider mot tabun och stigma kring mens i skolan, främjar studiero och gör skolan till en plats där alla kan trivas och lära.

Precis som toalettpapper är mensskydd en självklarhet, inte en privilegierad tillgång.

Kom igång med tre enkla steg!

Ni väljer modell, antal dispensers och färg

Önskar ni en dispenser för tamponger i två olika storlekar? Eller både tamponger och bindor? Eller bindor och trosskydd? Valet är ert!

Mensskyddsabonnemang

Välj antal påfyllningar utifrån ert behov. Mensskydden skickas automatiskt ut till er var sjätte månad. Mängden kan enkelt justeras efter just ert behov.

Herbox-certifierade

Stort grattis! Ni är numera med och bidrar till en tryggare skolmiljö – oavsett dag i månaden.

Vår mensskyddsautomat med 100% ekologisk bomull

För oss är hållbarhet otroligt viktigt, därför arbetar vi med mensskydd gjorda av 100% ekologisk bomull för att värna om både kropp och miljö. 

Alla våra dispensers är producerade i Sverige. Just nu görs även tester då målsättningen är att alla våra dispensers innan 2025 ska tillverkas till 100 % av återvunnen plast. 

Våra dispensers är försedda med en mekanisk tidsfördröjning som gör att man endast kan plocka ut ett mensskydd åt gången, vilket gör det till en hållbar lösning.

Skapa ett abonnemang som passar era förutsättningar. Välj modell, antal, färg eller inkludera ert eget tryck – alla val är era. Justera antalet påfyllningar och mängden, och få dem automatiskt var sjätte månad.

så fungerar det

Gratis mensskydd – med stöd i skollagen och FNs globala mål

Skollagens första kapitel nämner att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov, samt att skolan ska väga in skillnader (såväl sociala som ekonomiska).

De globala målen från FN inkluderar mål 4 (god utbildning), mål 3 (rätten till hälsa), mål 5 (jämställdhet) och mål 10 (jämlikhet).

Gratis mensskydd hjälper till att adressera både skollagens krav och de globala målen.

Vår automat för mensskydd

Skapar trygghet på er skola

Ingen ska behöva känna sig stressad, otrygg eller obekväm pågrund av mens eller icke- tillgång till mensskydd.

Bidrar till ökad jämställdhet

Tillsammans är det vårt ansvar att skapa en inkluderande skolmiljö där tjejers behov tas på allvar.

Verkar för FN:s globala mål

Mål nummer 3: God hälsa och välbefinnande.
Mål nummer 5: jämställdhet.

Varje kund gör skillnad. Vi skänker 1% av vinsten till Kvinna till Kvinna! Tillsammans skapar vi förändring.