Vi stödjer kvinnors rättigheter

Kvinna till kvinna

Kvinnors rättigheter

Herbox vill skapa förändring och bidra till en positiv samhällsförändring, inte bara i Sverige, utan i världen. Särskilt kvinnors rättigheter står i fokus för oss. Vi vill vara en del av jämställdhetsarbetet och aktivt stödja initiativ som hjälper och stärker kvinnor.

Därför har vi valt att skänka 1% av vår vinst till välgörenhetsorganisationen Kvinna till Kvinna. De verkar i över 20 länder och driver en kamp för varje kvinnas rätt till en trygg framtid.

Varje kund gör skillnad.Vi skänker 1% av vår vinst till organisationen Kvinna till Kvinna.

Tack för att ni är med och bidrar till kvinnors rättigheter.

Fyra huvudområden

Mäns våld mot kvinnor, Fred och säkerhet, Ekonomisk jämställdhet och Lika deltagande. Kvinna till Kvinna arbetar aktivt med dessa fyra huvudområden som alla är väldigt viktiga aspekter för att kvinnor ska kunna ha en trygg och jämställd tillvaro, men också framtid.

Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med över 150 partnerorganisationer i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt.

Kvinna till Kvinna är också medlem av Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder. 91% av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går oavkortat till verksamhetens ändamål.